Ubráním se!

Vítáme Vás u nás

Náš kroužek Ubráním se! je zaměřený nejen na rozvoj fyzických dovedností dětí, jejich reflexy a pohybovou paměť, ale také na duševní rozvoj a správný kodex bojovníka.
Protože naším cílem není utvořit dokonalého bojovníka, který rukou proboří zeď, ale vytvořit jedince, který se bude cítit sebevědoměji, bude vědět, jak se v případě nutnosti bránit, a zároveň si bude vědom své síly a rozdílu mezi sebeobranou a zbytečným násilím.

Informace

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

UBRÁNÍM SE!

JAK PROBÍHAJÍ LEKCE

Postupujeme podle metodické příručky, jejímž autorem je přímo jeden z trenérů. Lekce jsou koncipované tak, aby dítě chápalo teoreticky, co bude dělat a proč, prakticky si to vyzkoušelo, posilovalo svalstvo a nakonec relaxovalo a řešilo etický kodex bojovníka. Struktura každé lekce vypadá následovně:

1. Nástup a úvodní slova- žáci si nastoupí a trenér je informuje o tom, co se budou v dnešní lekci učit

2. Zahřívací část - nejčastěji formou běhů, boxerského koníčka a dynamických cviků

3. Protažení

4. Hry - známé, i neznámé hry, které mají dítě nejen rozvíjet, ale také bavit. Např. mrazík, který v rámci prvních tréninků hraje ve své klasické formě, ale postupem času se transformuje ve hru Únosce, kdy dítě má právo se bránit.

5. Technika - část lekce, kde se zaměřujeme na nové prvky sebeobrany (a jejich praktické procvičování) a různé modelové situace.

6. Dodělávka - cvičení na závěr, kde se dítě maximálně nadře, unaví se a bude posilovat vybranou svalovou partii.

7. Protažení a relax - žáci sedí, či leží na zemi, cvičí správnou techniku dýchání a řeší s dětmi jejich individuální starosti.

I přesto je ale každá lekce diametrálně odlišná, neboť přizpůsobujeme každou lekci schopnostem dané skupiny a konkrétním dětem. Např. pokud se budou ten den probírat pády do kotoulů a bude ve skupince polovina dětí, která kotrmelec ne a ne zvládnout, tak se v dané lekci zaměříme na jinou techniku, kterou pád zdoláme. Zkrátka a dobře děti by se měly na hodiny těšit, nikoli se stresovat, že jim něco nepůjde.

Kontakt

Václavská 20/2073, Praha 2 – Karlovo náměstí
739 329 047
kontakt@ubranimse.com
www.ubranimse.com

mobius