Ubráním se!

Vítáme Vás u nás

Náš kroužek Ubráním se! je zaměřený nejen na rozvoj fyzických dovedností dětí, jejich reflexy a pohybovou paměť, ale také na duševní rozvoj a správný kodex bojovníka.
Protože naším cílem není utvořit dokonalého bojovníka, který rukou proboří zeď, ale vytvořit jedince, který se bude cítit sebevědoměji, bude vědět, jak se v případě nutnosti bránit, a zároveň si bude vědom své síly a rozdílu mezi sebeobranou a zbytečným násilím.

Informace

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

WORKSHOP

Náš wokshop specifickou formou učí děti o základech sebeobrany, morálního kodexu bojovníka a o rozdílu mezi sebeobranou a útokem. Sebeobrana totiž není pouze schopnost blokovat úder, odrazit kop, nebo soupeře uvěznit ve smrtelném sevření. Sebeobrana je rovněž schopnost psychické obrany-nedopustit, aby se nám útočník dostal do hlavy, abychom začali pochybovat o svých kvalitách a sami o sobě.Spousta obětí násilí si bohužel myslí, že si za to mohou samy, že si to vlastně zasloužily, že útočník ve skutečnosti není tak zlý a že daná osoba na to má právo.NEMÁ! nikdo na celém světě nemá právo ubližovat dětem. Aje jedno, jak je starý, jak je bohatý, jestli je to muž, nebo žena, z jaké socialní vrstvy, je jedno co dělá za práci, ubližovat dětem nemá právo NIKDO.
Spousta kroužků se zaměřuje pouze na fyzický rozvoj dítěte, ale naším cílem je také práce s psychikou ditěte a jeho postoji k násílí.

„Dítě nemusí být snadná kořist“

PRŮBĚH WORKSHOPU:

Děti si během workshopu osvojí několik bojových technik, několik obraných metod,řadu cviků na posílení jak těla, tak duše. Základ odolného jedince schopného se bránit okolí a odolávat nátlaku společnosti na jeho individualitu, totiž netkví pouze ve stavu jeho těla, ale především v jeho psychické odolnosti.Na vlastní kůži vyzkouší jak roli útočníka, tak roli oběti. ale především si pořádně zamakají, zacvičí a vyřádí se. Zájem nejen o sport a zdravź pohyb, ale také zájem o zdravější životní styl a zjištění, že KAŽDÝ má právo/možnost se ubránit, šikaně říct NE a každému agresorovi:UBRÁNÍM SE!

UBRÁNÍM SE!

-zaměřený pro 6.-9. třídu ZŠ
-Kč 2.000,-
-90 minut

UBRÁNÍM SE!-Junior

-zaměřený pro 3.-5. třídu ZŠ
-Kč 1.500,-
-60 minut

POŽADAVKY:
  • v prostorách tělocvičny
  • maximálně 30 dětí. (více jedině po domluvě předem, kdy tomu přispůsobíme program)
  • možnost přehrávat zvuk (buďto vlastní funkční přehrávač, nebo alespoň funkční zásuvka v prostorách tělocvičny)
  • každé dítě: sportovní oblečení, láhev s pitím, odpovídající zdravotní stav

Kontakt

Václavská 20/2073, Praha 2 – Karlovo náměstí
739 329 047
kontakt@ubranimse.com
www.ubranimse.com

mobius